Project Description

Dự án Est Vina

Dự án Est Vina
Địa điểm Hải Phòng
Quốc tịch của chủ đầu tư Hàn Quốc
Diện tích 5 ha

Thư viện ảnh

Dự án liên quan

KHÁCH HÀNG