Project Description

Dự án Hanbo

Dự án Hanbo
Địa điểm Vĩnh Phúc
Quốc tịch chủ đầu tư Trung Quốc
Diện tích 2,2 ha

Thư viện ảnh

Dự án liên quan

KHÁCH HÀNG