Project Description

Dự án Jointak

Dự án Jointak
Địa điểm Hải Dương
Quốc tịch của chủ đầu tư Hồng Kông
Diện tích 1,5 ha

Thư viện ảnh

Dự án liên quan

KHÁCH HÀNG