Project Description

Dự án Katolec

Dự án Katolec
Địa điểm Hà Nội
Quốc tịch của chủ đầu tư Nhật Bản
Diện tích 2,5 ha

Thư viện ảnh

Dự án liên quan

KHÁCH HÀNG