20 03, 2024

ANDES E&C – Tuyển Dụng QS/QC Công Trường

2024-03-20T14:49:13+07:00

TUYỂN DỤNG KHỐI CÔNG TRƯỜNG QS/QC CÔNG TRƯỜNG Số lượng: 03 người I. QUYỀN LỢI - Mức lương từ : 10.000.000 - 14.000.000 VNĐ  (tùy năng lực).  - Phụ cấp:  Tiền ăn: 1.800.000 VNĐ  Công ty hỗ trợ nhà ở. Hỗ trợ đi lại Tiền

ANDES E&C – Tuyển Dụng QS/QC Công Trường2024-03-20T14:49:13+07:00
11 03, 2024

ANDES E&C – Tuyển dụng Kỹ sư Giám sát cơ điện (Nhân viên)

2024-03-11T11:33:30+07:00

TUYỂN DỤNG KHỐI CÔNG TRƯỜNG KỸ SƯ GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN (NHÂN VIÊN) Số lượng: 02 người. QUYỀN LỢI - Lương từ 14.000.000 - 16.000.000 VNĐ (Lương tuỳ theo năng lực)  - Phụ cấp:  Tiền ăn: 1.800.000 VNĐ  Công ty hỗ trợ nhà ở. Hỗ

ANDES E&C – Tuyển dụng Kỹ sư Giám sát cơ điện (Nhân viên)2024-03-11T11:33:30+07:00
11 03, 2024

ANDES E&C – Tuyển dụng QS Đấu thầu

2024-03-11T11:29:45+07:00

TUYỂN DỤNG KHỐI VĂN PHÒNG QS ĐẤU THẦU Số lượng: 01 người. QUYỀN LỢI - Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ  (Lương tuỳ theo năng lực).  - Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.  - Thời gian làm việc khối văn phòng: + Từ thứ

ANDES E&C – Tuyển dụng QS Đấu thầu2024-03-11T11:29:45+07:00
11 03, 2024

ANDES E&C – Tuyển dụng QS Thu mua

2024-03-11T11:28:15+07:00

TUYỂN DỤNG KHỐI VĂN PHÒNG QS THU MUA Số lượng: 02 người. QUYỀN LỢI - Thu nhập: 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ  (Lương tuỳ theo năng lực).  - Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.  - Thời gian làm việc khối văn phòng: + Từ thứ

ANDES E&C – Tuyển dụng QS Thu mua2024-03-11T11:28:15+07:00
11 03, 2024

ANDES E&C – Tuyển dụng Kế toán Công nợ

2024-03-11T11:26:31+07:00

TUYỂN DỤNG KHỐI VĂN PHÒNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ Số lượng: 01 người. QUYỀN LỢI - Thu nhập: 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ  (Lương tuỳ theo năng lực).  - Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.  - Thời gian làm việc khối văn phòng: + Từ

ANDES E&C – Tuyển dụng Kế toán Công nợ2024-03-11T11:26:31+07:00
21 02, 2024

ANDES E&C – Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp

2024-02-21T14:40:13+07:00

TUYỂN DỤNG KHỐI VĂN PHÒNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP Số lượng: 01 người. QUYỀN LỢI - Thu nhập: 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ  (Lương tuỳ theo năng lực).  - Thử việc 1 tháng hưởng 85% lương.  - Thời gian làm việc khối văn phòng: + Từ

ANDES E&C – Tuyển dụng Kế toán Tổng hợp2024-02-21T14:40:13+07:00
21 02, 2024

ANDES E&C – Tuyển dụng Kỹ sư Hiện trường và Chỉ Huy Phó Hiện trường

2024-02-21T15:33:01+07:00

TUYỂN DỤNG KHỐI CÔNG TRƯỜNG KỸ SƯ HIỆN TRƯỜNG CHỈ HUY PHÓ HIỆN TRƯỜNG Số lượng: 02 người. QUYỀN LỢI - Lương từ 12.000.000 - 20.000.000 VNĐ (Lương tuỳ theo năng lực)  - Phụ cấp:  Tiền ăn: 1.800.000 VNĐ  Công ty hỗ trợ nhà ở.

ANDES E&C – Tuyển dụng Kỹ sư Hiện trường và Chỉ Huy Phó Hiện trường2024-02-21T15:33:01+07:00
17 02, 2024

ANDES E&C – Tuyển dụng Kỹ sư Giám sát Cơ điện (Quản lý)

2024-03-11T11:22:13+07:00

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KHỐI CÔNG TRƯỜNG KỸ SƯ GIÁM SÁT CƠ ĐIỆN Số lượng: 02 người I.QUYỀN LỢI - Lương từ 18.000.000 - 30.000.000 VNĐ (Lương tuỳ theo năng lực)  - Phụ cấp:  Tiền ăn: 1.800.000 VNĐ  Công ty hỗ trợ nhà ở. Tiền

ANDES E&C – Tuyển dụng Kỹ sư Giám sát Cơ điện (Quản lý)2024-03-11T11:22:13+07:00
24 10, 2021

Tuyển dụng bộ phận thu mua, chọn thầu

2024-06-10T16:28:35+07:00

Tuyển dụng bộ phận thu mua, chọn thầu Cần tuyển 01 QS - Bộ phận thu mua, chọn thầu * Yêu Cầu Công Việc - Kinh nghiệm : 1-3 năm (sẽ được đào tạo thêm trong quá trình làm việc) - Phần mềm: Sử dụng

Tuyển dụng bộ phận thu mua, chọn thầu2024-06-10T16:28:35+07:00
24 10, 2021

Tuyển dụng kỹ sư cơ điện công trình

2021-10-30T10:30:00+07:00

Cần tuyển 01 kỹ sư cơ điện công trình* Mô tả Công việc- Kiểm tra bản vẽ thiết kế M&E (hạng mục công việc, khối lượng dự toán, chủng lọai, qui cách vật tư,...) và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung nếu chưa phù hợp

Tuyển dụng kỹ sư cơ điện công trình2021-10-30T10:30:00+07:00
Go to Top