Tư vấn thiết kế là một loại hình tư vấn có quan hệ chặt chẽ với tư vấn đầu tư, thực hiện phần việc tư vấn tiếp nối sau việc của tư vấn đầu tư. Sản phẩm của Tư vấn xây dựng là sản phẩm “chất xám” được thể hiện trên các các bản vẽ thiết kế, quy hoạch của các dự án.

Với Andes E&C, chúng tôi được đánh giá là một công ty xây dựng uy tín về mặt chuyên môn lẫn kinh nghiệm làm việc. Luôn giúp khách hàng đưa ra các giải pháp tối ưu về hình thức và kỹ thuật để đáp ứng các yêu cầu về hiệu quả công năng, phù hợp đặc tính, ứng dụng kỹ thuật công nghệ và tính thẩm mỹ.

Với những kinh nghiệm được tích lũy, Andes E&C tự tin vào năng lực tư vấn của mình để đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất.